Vesijohtoverkoista vastaava Minna Tolvanen nauttii työssään mielenkiintoisista tehtävistä ja  kannustavasta työkulttuurista.

äe-minna_tolvanen-paino-adobergb-0853

Äänekosken Energian tuoreempaan kaartiin kuuluu reilu vuosi sitten työnsä aloittanut ympäristötekniikan insinööri Minna Tolvanen.

Minnan tie Äänekoskelle kulki Varkaudesta ensin Kuopioon yliopistoon ja sieltä ammattikorkeakouluun ympäristötekniikan opintojen pariin.

“Suuntauduin ympäristönsuojeluun ja automaatiotekniikkaan, johon sisältyi myös vesilaitostekniikan opintoja”, Minna kertoo.

EKOenergialle tehty opinnäytetyö ja työprojekti kirkastivat omaa tulevaisuudensuuntaa.

“Tavoitteenani oli löytää koulutusta vastaava työ, jossa pääsisin hoitamaan projekteja ja muita hallinnollisia tehtäviä.”

Kun Äänekosken Energia etsi joukkoonsa uutta vesijohtoverkoista vastaavaa vesihuoltoinsinööriä, Minna haki ja tuli valituksi. Hänellä ei ollut Äänekoskelle entuudestaan kytköksiä, vaan hän lähti matkaan avoimin mielin.

“Minulle työtehtävät ja niiden sisältö ovat tärkeämpiä kuin se, missä asuu.”

Laaja toimenkuva, mielenkiintoiset tehtävät

Työ on pitänyt Minnan sopivan kiireisenä ja samalla oppimiskäyrän korkealla.

“Työtehtävät ovat hyvin erilaisia, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Tässä ei pääse kyllästymään”, Minna naurahtaa. Työpäivät pitävät sisällään suunnittelun ja asiakaspalvelun lisäksi myös hallinnollisia tehtäviä.

“Verkostoinsinöörinä eteen tulee paljon esimerkiksi lainsäädäntöön, ympäristölupiin ja ympäristöntarkkailuun liittyviä tehtäviä”, Minna listaa.

Hän ei ota turhia paineita, vaikka käytännössä omalla vastuulla ovat jätevesipumppaamojen lisäksi esimerkiksi kaikki vesijohtoverkostojen laitteet, talousveden paineenkorottamot ja niiden hallinnointi sekä Äänekosken ja Suolahden vesitornit ja verkoston alavesisäiliöt.

“Pyrimme pitämään paineet korkealla ja verkoston hyvässä kunnossa, jotta yllättäviä häiriöitä ei syntyisi”, Minna lupaa.

Ympäristöntarkkailu tärkeä osa työtä

Tärkeä osa työtä on ympäristöntarkkailu ja -suojelu, joka koskettaa veden laadun seurannan lisäksi esimerkiksi kaikkia rakennushankkeita. Näiden ympäristövaikutukset tulee aina arvioida.

“Onko kyseessä esimerkiksi pohjavesialue, onko kyseinen alue sellainen, missä ei saa kaivaa, onko kyseessä kenties ympäristönsuojelualue tai onko alueella muinaisjäännöksiä”, MInna luettelee. Vesihuollon näkökulmasta pitää myös selvittää, onko rakennettavalla alueella pilaantuneita maa-alueita ja voidaanko ne tarvittaessa kiertää.

Tukea ja kannustusta toiminnan kehittämiseen

Minnalla on tahto tehdä vesihuollosta entistä luotettavampaa, asiakasystävällisempää ja uudenaikaisempaa.

“Pyrimme pitämään laitteistojen huoltovälit sopivina, ettei tule turhia vesikatkoja. Myös veden riittävyys on tärkeä osa asiakaslähtöisyyttä: huolehdimme, että käytössä on tarpeeksi vesilaitoksia ja että pystymme toimittamaan laadukasta vettä”, Minna sanoo.

“Parasta työssäni on se, että saa tietyllä tavalla aika vapaat kädet kehittää vesihuollon toimintaa”, Minna kiittelee. Äänekosken Energian työkulttuuri on avoin ja kannustava.

“Aina kun tulee uusia ideoita, ne otetaan kyllä käsittelyyn ja katsotaan, onko niissä potentiaalia. Ei jarrutella, vaan lähdetään viemään eteenpäin ja tarvittaessa jalostetaan ideaa Äänekosken vesihuoltoverkostolle sopivaksi.”

« Takaisin ajankohtaisiin