Niko Sipiläinen oli aikanaan sähköasentajaopiskelijana kesätöissä Äänekosken Energialla. Vuosikymmentä myöhemmin Niko palasi yritykseen viemään sitä yhä pidemmälle digitaaliseen maailmaan.

äe-sipiläinen_niko-web-srgb-3360

Verkostoinsinööri Niko Sipiläinen on työskennellyt Äänekosken Energialla vuoden 2018 alkupuolelta lähtien päävastuualueenaan paikallisen sähköverkon suunnittelu ja sen käytön kehittäminen.

”Suunnittelen esimerkiksi kaapelireittejä, mitoitan laitteistoja ja hoidan maanomistajien kanssa lupa-asioita. Työnkuvaan kuuluu myös kytkentöjen suunnittelua ja näiden johtamista”, Niko kertoo. ”Koska työyhteisömme on pieni, roolini kyllä rönsyilee muuallekin aina tarpeen mukaan. Olen päässyt verkostoasioiden lisäksi perehtymään laajasti muihinkin toimintoihin, kuten myyntiin ja asiakaspalveluun”, hän jatkaa.  

Suvussa kulkevaa energialaisuutta

Yritys oli Nikolle tuttu jo ennestään. Sähkölaitosaikaan hänen isoisänsä oli yrityksessä vuosikymmeniä sähköasentajana ja Niko itsekin oli Äänekosken Energialla kesätöissä ja harjoittelussa opiskellessaan ammattikoulussa sähköasentajaksi.

”Sain täällä aikanaan hyvät opit ja arvostan Energiaa työnantajana. Jonkinlainen ympyrä sulkeutui, kun tulin tänne uudelleen töihin”, hän toteaa.

”Minua on aina kiehtonut energiayhtiön toiminta kokonaisuudessaan: miten pidetään valoja päällä ja kaupunkia käynnissä.”

Aiempi kokemus hyötykäytössä

Sittemmin myös sähkövoimatekniikan AMK-insinööriksi valmistunut Niko on ehtinyt työskennellä myös verkostourakointipuolella, muun muassa. Tästä työkokemuksesta on suoraan hyötyä verkostoinsinöörin työssä. Palveluntarjoajana sai kattavan näkemyksen siitä, miten eri tyyppisissä yhtiöissä toimitaan ja millä perusteilla.

”Nyt pystyn käyttämään sitä osaamista, kun mietin, minkälaiset ratkaisut olisivat meille parhaat”, Niko kuvailee.

Diginatiivisukupolvea edustava Niko pitää digitalisaation eteenpäinviemistä Äänekosken Energiassa yhtenä oleellisimmista tehtävistään. Yrityksessä kannustetaan ja rohkaistaan kokeilemaan uusia tekniikoita ja toimintamalleja.

”Onneksi meillä saa heittää kehitysideoita ja kokeilla ketterästi uusia juttuja. Pohdin jatkuvasti, miten verkkotietoja pystytään käyttämään hyödyksi ja miten käyttäisimme eri järjestelmiä niin, että omat prosessimme tulisivat yhä sujuvammiksi”, hän sanoo. ”Esimerkiksi viranomaisraportoinnissa käsityöstä ja exceleistä pitäisi päästä kokonaan eroon ja saada raportit suoraan järjestelmistä.”

Tiedot kentältä talteen

Suuret linjat ovat Nikon mukaan Äänekoskella jo kunnossa ja kehityksen pääpaino onkin verkkotietojen tarkentamisessa.

”Arjessa se tarkoittaa, että joka kerta kun maahan laitetaan kaapelia tai tehdään verkkoon muita muutoksia, näihin liittyvät tiedot on talletettava digitaaliseen muotoon mahdollisimman täsmällisesti.”

Näin tiedetään, paljonko verkkoa rakennetaan ja puretaan, missä linjat kulkevat todellisuudessa ja minkälaisia komponentteja verkossa on. Perusteellinen dokumentointi tukee myös verkon kunnossapitoa ja auttaa tarvittaessa vian paikantamisessa.

”Uusia työkaluja kuten 3D-mallinnusta tullaan hyödyntämään verkkotoiminnassa monin tavoin yhä enemmän, tämä kaikki helpottaa siis työtä myös pitkällä tähtäimellä”, Niko toteaa.

”Verkkoyhtiön työn ytimessä on, että verkko-omaisuus pidetään hyvässä kunnossa ja sitä hallitaan ja käytetään järkevällä ja turvallisella tavalla. Tähän pyritään, joka päivä”, Niko summaa. 

« Takaisin ajankohtaisiin, « Takaisin ajankohtaisiin