Äänekosken Energia noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Maa- ja metsätalousministeriön suosituksia vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi mahdollisen koronavirusepidemian varalta. 

Ohjeistus ei tuo vesihuoltolaitoksille uusia velvoitteita, sillä varautuminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön: vesihuoltolakiin ja terveydensuojelulakiin.

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä. 

Lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriön artikkelista.

 

 

« Takaisin ajankohtaisiin