Kesällä 2017 alkaneet nelostien uusiin linjauksiin liittyvät uudistustyöt alkavat olla Äänekosken Energian osalta valmiit. Sen myötä vuodessa perustettu Kiepin uusi kaava-alue kaipaa infrastruktuurin osalta enää viimeistelyjä.

äe-kieppi-web-srgb-0123

Liikennevirasto aloitti Valtatie neloseen liittyvät muutostyöt kesällä 2017. Samaan aikaan alettiin rakentaa Kiepin yritysaluetta umpimetsään. Äänekosken Energia on huolehtinut sekä VT4:n että Kiepin infrastruktuuritöistä.

”Työtä on ollut valtavasti, mutta henkilöstömme on venynyt näissä projekteissa aivan upealla tavalla”, summaa Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen.

Tilaisuus uudistaa ja parantaa

Uudistustöiden yhteydessä on parannettu olemassa olevia verkostoja, esimerkiksi sähköverkon osalta on panostettu sekä sää- että toimitusvarmuuden parantamiseen.

”Purimme vanhan tien varrelta ilmajohtoja lähes puolentoista kilometrin matkalta ja tilalle on maahan laitettu 2,6 kilometriä kaapeleita uusien linjausten mukaan. Samoihin kaapeliojiin laitettiin myös muun muassa valokuidut”, kertoo käytönjohtaja Toni Latvala.

Kieppiin on rakennettu kolme muuntamoa ja keskijänniteverkkoa noin kilometrin verran. Alueen läpi on rakennettu vahva yhteys kaupunkiin, eli se on osa Äänekoskea syöttävää runkoverkostoa.

”Kieppi on nyt osa rengasyhteyttä, jonka ansiosta vikatilanteissa sähkönsyötön järjestäminen kaupunkiin vaihtoehtoisia reittejä pitkin on helpompaa”, Latvala toteaa.

Lämmöt talveksi

Kiepin alueelle on rakennettu myös lämpöverkko, joka on liitetty Äänekosken muuhun kaukolämpöverkkoon. Kaikkiaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa on rakennettu 1200 metriä ja lisäksi välipumppaamo, jonka avulla lämpö saadaan tehokkaasti siirrettyä verkon vanhasta osasta uuteen.

”Verkko alkaa olla toimituskunnossa alueen yrityksille”, toteaa kaukolämmön käyttömestari Juha Saranen.

Valmiuksia uusille asuinalueille

Vesihuollon osalta VT4:n muutos- ja Kiepin rakennustyöt ovat niin ikään pitkälti valmiit. Uudistuksien yhteydessä vesijohtoa Kiepille on rakennettu vajaat 2 kilometriä ja jätevesijohtoa noin kilometrin verran. Lisäksi on rakennettu mm. jätevesipumppaamo Kotakennääntielle.

”Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentaminen tietysti on olennainen osa uusien kaava-alueiden infran rakentamista. Lisäksi veden toimitusvarmuutta ja verkoston painetasoja on voitu parantaa Kiepillä rakentamalla alueelle yhdysjohtoja kahdesta suunnasta”, sanoo vesihuoltoinsinööri Minna Tolvanen.

”Rakennustöillä on pystytty varmistamaan veden riittävyys Kiepin kaava-alueelle ja veden toimitusvarmuus on nyt hyvä”, Tolvanen summaa.

 

 

 

« Takaisin ajankohtaisiin