Hiljattain laajennettu ja saneerattu Teräväniemen jätevedenpuhdistamo on monin tavoin energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin aiemmin. Puhdistamoa lämmitetään jätevedestä talteen otetulla lämmöllä, sen prosessin jäteliete hyödynnetään biokaasun raaka-aineena ja puhdistamosta tuleva vesi täyttää uusimmat ja tiukimmat ympäristövaatimukset.

äe-myllylä-print-adobergb-0378

Teräväniemen 70-luvulla rakennettua jätevedenpuhdistamoa saneerattiin ja laajennettiin kahden vuoden ajan. Tuona aikana Teräväniemi puhdisti koko ajan normaalisti Äänekosken kaupungin ja Valion tehtaan vedet.

”Projekti oli aika monimutkainen, kun koko ajan käyvään laitokseen tehtiin mittavia muutoksia. Mutta maaliin päästiin hienosti”, toteaa projektista vastannut tuotantoinsinööri Atte Myllylä.

Tämän vuoden alusta lähtien Teräväniemi on täyttänyt uusimmat ja tiukimmat ympäristövaatimukset. Sieltä ulos tullessaan vesi on erittäin puhdasta: Kiintoaineesta saadaan pois 98 %, vesistöä rehevöittävistä ammoniumtypestä 97 % ja fosforista 99 %.

”Prosessimme on nyt tehokkaampi kuin ennen, mutta se kuluttaa vähemmän energiaa”, Myllylä summaa. ”Esimerkiksi ammoniumtyppeä ei saatu etenkään talviaikaan puhdistettua ollenkaan, koska allastilavuus oli niin pieni.”

Jäteveden lämpö talteen, ei harakoille

Ehkä merkittävin energiatehokkuuteen vaikuttanut uudistus oli lämmön talteenoton lisääminen prosessiin.  Kun ihmiset käyvät suihkussa tai käyttävät muuten lämmintä vettä, niin lämpö jää jäteveteen. Aiemmin veden lämpöenergia meni kokonaan hukkaan, mutta nyt se otetaan talteen ja käytetään puhdistamorakennuksen ja prosessivesien lämmittämiseen.

”Aiemmin puhdistamo oli sähkölämmitteinen ja se kulutti kuukaudessa saman verran kuin iso omakotitalo vuodessa, noin 20 000 kWh. Lämmön talteenotolla säästetään lämmitysenergiakuluissa noin 70 prosenttia”, Myllylä kertoo.

 Lämpö otetaan talteen maalämpöpumpulla puhdistusprosessin loppuvaiheessa, kiekkosuodattimen jälkeen.

”Lämpöä tietysti haihtuu prosessissa matkan varrella, mutta maalämpöpumpun toiminnan kannalta on järkevintä käyttää mahdollisimman puhdasta vettä”, Myllylä sanoo.

Entinen jäte on nyt raaka-ainetta

Jätevedenpuhdistamosta tuleva liete oli aiemmin jätettä, joka kuljetettiin aiemmin monen kymmenen kilometrin päähän käsiteltäväksi. Nyt liete eli kuollut mikrobimassa käytetään raaka-aineeksi biokaasulaitoksella.

”Teräväniemessä onnistuttiin menestyksekkäästi toteuttamaan kiertotaloutta, kun saatiin jäte muutettua raaka-aineeksi.  Samalla jää kuukaudessa kymmeniä loka-autokuormia ajamatta, kun liete voidaan hyödyntää käytännössä paikan päällä”, Myllylä sanoo.

Miten aktiivilietemenetelmä toimii? Lue lisää täältä

« Takaisin ajankohtaisiin, « Takaisin ajankohtaisiin