Sähkön poikkeuksellisen hintatason vuoksi valtiovalta reagoi luomalla erilaisia tukimuotoja. Esimerkiksi alv-vähennys tulee jokaiselle automaattisesti, mutta muita hyvityksiä voi hakea vain takautuvasti. Sähköhyvitykseen liittyvä lainsäädäntöhanke on vielä työn alla. 

Tähän artikkeliin on koottu tämänhetkinen tilanne apumekanismeista, joita suurten sähkölaskujen kanssa painiville ihmisille on tarjolla.

Huomaa, että kaikki tukimuodot koskevat vain sähköenergiaa, ei sähkönsiirtoa.

Sähköhyvitys

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on kesken lainsäädäntöhanke takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä. Lakiluonnos on lausuntokierroksella 23.1.2023 asti ja laki pyritään saamaan voimaan ensi tilassa.

Kun laki on saanut lopullisen muotonsa ja se on hyväksytty, Äänekosken Energia ottaa sen käyttöön.

Tämänhetkisten tietojen mukaan takautuvasti maksettava sähköhyvitys olisi enintään 700 euroa kuukaudessa 4 kk ajalta. Toisin sanoen, sähkölaskut tulee maksaa ja hyvitys tehdään jälkikäteen.

Lisätietoa:

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/lakiluonnos-takautuvasti-maksettavasta-sahkohyvityksesta-lausunnolle

Sähköenergian arvonlisäveron alennus

1.12. - 30.4. välillä sähköenergian arvonlisäverokanta on alennettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Tämä alennus on siis otettu käyttöön joulukuun alussa ja se huomioidaan automaattisesti asiakkaiden laskussa.

Lisätietoa:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/sahkon-arvonlisaveroa-alennetaan-valiaikaisesti/


Sähkövähennys

Ensisijainen tukimuoto on sähkövähennys, joka on kotitalousvähennyksen kaltainen tukimuoto ja sitä haetaan verottajalta.

Kotitalous on verovuonna 2023 oikeutettu kotitalous- eli sähkövähennykseen, jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä ylittää 2 000 euroa.

Lisätietoa:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/sahkovahennys/

Sähkötuki 

Jos sähkövähennystä ei pysty hyödyntämään täysimääräisesti, toissijainen mahdollisuus hyödyntää Kelan maksamaa sähkötukea.

Sähkövähennys ja sähkötuki ovat toisensa poissulkevat tukimuodot. 

Lisätietoa:
https://www.kela.fi/sahkotuki

 

Muut yleiset tukimuodot

Selvitä mahdollisuutesi perustoimeentulotukeen ja erilaisiin asumisen tukimuotoihin kuten Kelan yleiseen asumistukeen tai eläkkeensaajan asumistukeen.

Neuvoa arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa saat myös Takuusäätiöltä sekä oikeusavun talous- ja velkaneuvonnasta.

• Takuusäätiö: https://www.takuusaatio.fi/

• Oikeusavun talous- ja velkaneuvonta: https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index.html

• Kela: https://www.kela.fi/ ja laskurit: https://www.kela.fi/laskurit

Maksujärjestelyt

Äänekosken Energian laskutuksesta huolehtii Ropo Capital. Ole hyvissä ajoin yhteydessä ennen eräpäivää Ropo Capitalin asiakaspalveluun jos haluat sopia sähkölaskujen maksujärjestelyistä. 

 

« Takaisin ajankohtaisiin