Äänekosken Energian asiakkaat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Äänekosken Energian tilaamaan asiakaskyselyn mukaan yhtiön palvelukokemuksen kokonaiskeskiarvo nousi yhdellä kymmenyksellä viime vuodesta edellisvuoden tasolle ja oli 4,7/5. 

“Kiitämme asiakkaita kaikista vastauksista sekä tietysti kaikista palautteista”, sanoo Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen

Asiakkaat kokivat tulleensa kuulluksi (4,7) ja saaneensa helposti apua (4,7) sekä ystävällistä ja kohteliasta palvelua (4,7).  Asiointia pidettiin sujuvana (4,7) ja asiakkaat kokivat saaneensa ratkaisun ongelmaansa (4,5). 

Äänekosken Energian vahvuuksina ovat hyvä tavoitettavuus, nopea ja sujuva asioiden hoitaminen, asiakaspalvelun asiantuntemus sekä ystävällinen ja kohtelias palvelu. 

“Saimme kiitosta myös siitä, että asiakkaan tilanne ja tarve otetaan huomioon ja annetaan selkeät ohjeet ja ratkaisut yhdeltä luukulta eikä pompotella asiakkaita”, kertoo Herranen. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin puhelimitse aiemmin syksyllä 2023. Kyselyyn vastasi 25 % tavoitetuista asiakasta. 

« Takaisin ajankohtaisiin