Teräväniemessä käytetään aktiivilietemenetelmää, jossa mikrobit puhdistavat vettä käyttämällä siinä olevia ravinteita omaksi ravinnokseen. Teräväniemessä pyritään monin tavoin luomaan mikrobeille optimaaliset olosuhteet.

äe-puhdistamo-print-adobergb-0302

Kun jätevesi saapuu Teräväniemeen, sen puhdistus aloitetaan mekaanisesti. Suurimmat kiinteät roskat poistetaan johtamalla vesi siivilän läpi, jota kutsutaan välpäksi. Myös pohjaan painuva hiekka ja pintaan nouseva rasva otetaan pois. Jäteveden sekaan annostellaan myös ferrosulfaattia, joka saostaa veteen liuenneen fosforin.

Prosessin alkuun heti mekaanisen puhdistuksen jälkeen lisättiin saneerauksen yhteydessä esiselkeytys. Siinä poistetaan suuri osa kiintoaineesta, joka on niin hienojakoista, että se on päässyt välpästä läpi. Tämä vähentää prosessin loppupään kuormitusta.

Seuraavaksi vesi kulkeutuu ilmastukseen. Sen tarkoitus on varmistaa, että mikrobit saavat riittävästi happea, jotta ne voivat elää, lisääntyä ja käyttää jäteveden ravinteita ravinnokseen. Altaisiin puhalletaan ilmaa pieninä kuplina riittävän hapensaannin varmistamiseksi.

Ilmastuksen alussa jäteveteen johdetaan lämpimään prosessiveteen liuotettua soodaa. Tämäkin tehdään, jotta mikrobeilla olisi mukavat oltavat: Jätevesi tyypillisesti pyrkii muuttumaan happamammaksi mikrobitoiminnan seurauksena ja soodan avulla sen pH eli happamuus pyritään pitämään mahdollisimman neutraalina. Prosessivettä tarvitaan noin kuution verran vuorokaudessa.

Tässä vaiheessa vesi on pitkälti jo puhdasta, mutta siihen on vielä sekoittuneena hiutalemaista mikrobimassaa ja saostunutta fosforia. Jälkiselkeytyksessä vesi etenee hitaasti ja rauhallisesti allaslinjoja pitkin, jolloin siihen saostunut fosfori ja leijuva, kuolleista mikrobeista koostuva massa painuvat pohjaan lietteeksi, jota poistetaan pumppaamalla.

Aiemmin jätevesi johdettiin vesistöön jo jälkiselkeytyksen jälkeen, mutta saneerauksessa prosessiin lisättiin vielä uusi viimeistelevä vaihe, kiekkosuodatus. Tässä vaiheessa veteen lisätään vielä fosforia saostavaa polyalumiinikloridia, jotta ennen vesistöön laskua saataisiin kiinni vielä jäännefosforit ja viimeisetkin kiintoaineet, jotka ovat onnistuneet menemään prosessin läpi.

Jätevesi viipyy Teräväniemessä noin kaksi vuorokautta. Kun se lasketaan puhdistettuna Kuhnamonjärveen, se on perusteellisesti puhdistettua ja sen happamuus eli pH on hyvin lähellä järviveden luonnollista happamuutta.

Teräväniemen jätevedenpuhdistamo on saneerauksen jälkeen huomattavasti energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin aiemmin. Lue lisää täältä.  

 

« Takaisin ajankohtaisiin, « Takaisin ajankohtaisiin