Jos sähköä ei pystytä tuottamaan yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, sähköstä saattaa tulla valtakunnallisesti pula. Tällöin sähkön kulutusta jouduttaisiin rajoittamaan. Jokaisen on hyvä tehdä oma osansa, jotta tähän tilanteeseen ei jouduta.

Sähköpulalla tarkoitetaan sitä, että Suomen voimalaitosten kapasiteetti ja sähkön tuonti naapurimaista eivät riitä kattamaan sitä määrää sähköä, jolle olisi tarvetta. Kyse on siis sähköntuotantotehon riittämättömyydestä. Yleensä pulaa ei synny, koska tuontisähköllä voidaan kattaa se sähkön kysyntä, jota ei kotimaassa kyetä tuottamaan.

Nyt kun sähkön tuonti Venäjältä on lopetettu ja tuonti muista Pohjoismaista ei myöskään välttämättä toimi niin kuin olemme tottuneet, saatamme talvella ajoittain olla tilanteessa, jossa sähköä joudutaan säännöstelemään.

Sähköpulan riski on suurin tyyninä pakkaspäivinä, jolloin tuulivoimaa ei ole saatavilla. Monet muutkin asiat vaikuttavat, kuten Olkiluoto 3:n käyttöönoton onnistuminen ja vesitilanne Norjassa ja Ruotsissa.

On huomattava, että jos sähköpula syntyy, kyseessä on valtakunnallinen, valtiojohtoinen tilanne. Sen johtovastuussa on työ- ja elinkeinoministeriö ja toimenpanoa jalkauttaa valtion kantaverkkoyhtiö Fingrid. Alueellisista toimenpiteistä vastaavat paikalliset sähkönsiirtoyhtiöt.

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehtäisiin. Tätä ennen käynnistetään muun muassa häiriöihin varattuja varavoimalaitoksia. Kuluttajien ja yritysten on kuitenkin syytä varautua tilanteeseen, jossa heidän sähkönsaantiaan joudutaan rajoittamaan tilapäisesti.

Sähköpulatilanteen ennaltaehkäisy ja siihen varautuminen sekä toimenpiteet sähköpulan aikana ovat samoja, joilla yleisesti säästetään energiaa.

On erittäin tärkeää tutustua sähköpulatilanteeseen liittyvään tietoon etukäteen Fingridin sivuilta:https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/

Joko saat häiriötiedotteet kännykkääsi?

Tiedotamme asiakkaita normaali- poikkeustilanteissa niin ennakoiduista huoltokatkoista sekä yllättäen tulevista isoista ja pienistä häiriöistä veden, kaukolämmön ja sähkön jakelussa.

Tilaa häiriötiedotteet täältä:

https://www.aanekoskenenergia.fi/hairiotiedotteet/

Lue lisää:

https://www.aanekoskenenergia.fi/asiakaspalvelu/energiansaastovinkit/

https://energia.fi/energiasta/asiakkaat/varaudu_hairioihin

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/pakkasiin_varautuminen

« Takaisin ajankohtaisiin