Elenian kanssa yhteistyössä rakennettu suurjännitteinen jakeluverkkolinja Koivisto–Loukee-välille valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti elokuussa. Kyseessä oli yhtiön ensimmäinen 110 000 voltin jännitetason verkkoprojekti kautta aikain.

kuva5

Suolahtea palvelee nyt uusi, suurjännitteinen verkkoyhteys. Uuden linjan ansiosta Suolahteen on sähkötoimituksille vaihtoehtoinen reitti, joka parantaa toimitusvarmuutta vikatilanteissa.

”Tässä strategisesti tärkeässä, Elenia-vetoisessa yhteistyöprojektissa rakennettiin Koivistosta suurjänniteverkkoa uutta linjausta pitkin. Suolahdelle tehtiin uusi sähköliittymä kantaverkkoon Koiviston kohdalle ja uusi linja liitettiin vanhaan Loukeessa. Loukeeseen jäi myös varayhteys Fingridin verkkoon”, selvittää Toni Latvala Äänekosken Energiasta.

Siirtolinja kulkee molempien yhtiöiden jakelualueilla ja sen päässä on yhtiöiden yhteisomistuksessa oleva sähköasema Suolahdessa. Uuden rakennetun linjan pituus on 4,2 kilometriä, josta puolet eli 2,1 kilometriä kuuluu Äänekosken Energialle. Yhteensä Äänekosken Energian omistama 110 kV linjan pituus on siten 5,5 km.

”Tällaiset suurjänniteprojektit ovat meidän kokoluokkamme yhtiöille todella harvinaisia, näitä taitaa sattua vain kerran omalle työuralle”, Latvala sanoo.

Teknisesti vaativa ja mittasuhteiltaan suuri projekti

Äänekosken Energia rakentaa vuosittain kilometreittäin jakeluverkkoa, mutta 110 kV korkeajänniteverkon rakentaminen on aivan eri laji kuin normaalin, 0,4 – 20 kV kilovoltin jakeluverkon.

”Kaikki on kertaluokkaa suurempaa: Jännite on tietysti moninkertainen ja rakenteet jo sähköteknisistäkin syistä huomattavasti järeämmät. Pienjänniteverkon ilmajohto on noin 4 metrin korkeudessa, suurjänniteverkko liikkuu 15–20 metrissä”, Latvala havainnollistaa.

Suurjänniteverkon käyttöönottokaan ei ole läpihuutojuttu. Suolahdesta jouduttiin katkaisemaan sähköt käyttöönoton yhteydessä muutamaksi minuutiksi, kun vanhalta linjalta siirryttiin syöttämään sähköä uudelle osuudelle.

”Yhden komponentin epäonnistunut kytkentä aiheutti valokaaren. Puhutaan tuhansien asteiden lämpötiloista, 110 000 voltin jännitteen lisäksi, joten verkon poiskytkentä oli välttämätön varotoimenpide. Henkilövahinkoja ei onneksi syntynyt, mutta Suolahteen piti tehdä tällöin suunnittelematon sähkönkeskeytys.”  

Käyttöikä jopa 50 vuotta

Puolen vuoden urakka alkoi 2021 maaliskuussa ja se valmistui suunnitellusti elokuussa. Noin miljoonan euron budjetti ei aivan pitänyt.

”Projekti budjetoitiin neljä vuotta sitten. Nyt esimerkiksi suurten tuulipuistoprojektien vuoksi markkinat ovat niistä ajoista kuumentuneet ja kustannustaso on noussut huomattavasti”, Latvala toteaa.

”Mutta asiat kannattaa suhteuttaa. Hinta tasaantuu todella pitkälle ajalle, kun verkon käyttöikä on minimissäänkin 30 vuotta, todennäköisesti lähempänä 50 vuotta.”

Seuraava suuri verkkoprojekti on saneerata verkkoyhteyttä Loukeesta Suolahteen asti. Projektissa on omat haasteensa.

”Suolahdessa on teollisuutta, joiden vuoksi sähkökatkoja täytyy välttää, joten saneeraustyöt täytyy ajoittaa tehtaiden kesäseisakkeihin. Käytännössä voimme tehdä saneeraustöitä vain yhden viikon vuodesta”, Latvala selittää.

Loukee–Suolahden välistä noin neljän kilometrin pätkää rakennetaan siis pikkuhiljaa seuraavat viisi vuotta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Takaisin ajankohtaisiin