Hirvimäen kaava-alueen syöttölinjan rakentaminen Hirvaskankaalla alkaa maaliskuussa ja kestää kevään ajan noin toukokuulle asti.

Liitostyöt nykyiseen vesihuoltoverkkoon mahdollisesti aiheuttavat vedenjakelun tilapäisiä katkaisuja Puntavuoren, Hirvaskankaan, Hirvaskylän sekä Koiviston vesihuolto-osuuskunnan suuntiin kevään aikana.

Tarkemmat ajankohdat ja katkoalueet ilmoitetaan häiriötiedotteena Äänekosken Energia Oy:n nettisivuilla osoitteessa

https://www.aanekoskenenergia.fi/hairiotiedotteet/

Lisätietoa:
Äänekosken Energia Oy, Minna Tolvanen +358 40 161 2368

Pääurakoija: Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy, Tapio Piironen +358 40 5818 706

Rakennuttaja, Ramboll Finland Oy, Marko Mäyrä +358 400 900 477