Äänekosken Energia ostaa EcoEnergy SF:ltä jätevesipuhdistamon operoinnin, huollon ja kunnossapidon palveluna. Vastaavaa laajaa yhteistyömallia julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä ei ole Suomessa aiemmin toteutettu.

Äänekosken Energia ja EcoEnergy SF ovat tehneet laajan sopimuksen energiayhtiön jätevesipuhdistamoiden operoinnista vuoden 2018 alusta lähtien. EcoEnergy SF tulee huolehtimaan laitosten ajamisesta, huollosta, kunnossapidosta ja muista toiminnoista.

Ainutlaatuista sopimuksessa on kumppanuuden syvyys ja laajuus yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä.

”Kaltaisemme toimijat ovat perinteisesti pyörittäneet itse omia laitoksiaan alusta loppuun. Tämän halusin kyseenalaistaa. Lopputuloksena meillä on toimintamalli jossa teollisuustoimija operoi laitostamme kumppanin roolissa palvelukuvauksen mukaisesti”, luonnehtii Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen.

Henkilöstöresurssien kysyntä ja tarjonta kohtasivat

Olosuhteet hedelmälliselle yhteistyölle kehittyivät kuin itsestään. Teräväniemen jätevedenpuhdistamo saneerataan tämän vuoden aikana. Tämän yhteydessä se automatisoidaan ja muutetaan etäohjattavaksi, mikä vähentää käyttöhenkilöstön tarvetta. EcoEnergy puolestaan rakentaa parhaillaan aivan jätevedenpuhdistamon viereen omaa biokaasulaitostaan. Sen prosessi taas vaatii 24/7 miehitystä, eli henkilöstö puhdistamonkin operointiin löytyi läheltä.

”Laitostemme välinen etäisyys on vain neljä metriä, joten naapuriyhteistyölle on aika luontevat puitteet”, myhäilee Herranen.

Ratkaisu tuo synergiaa molemmille osapuolille. Äänekosken Energia pystyy parantamaan käyttötalouttaan, koska puhdistamo ei vaadi omaa organisaatiota. EcoEnergy SF puolestaan pystyy luomaan uutta palveluliiketoimintaa ja samalla lisätöitä omalle henkilöstölleen.

Useita lisätyöpaikkoja

Myös Äänekosken talousalue hyötyy yhteistyöstä. Sopimuksen myötä luotu uusi palveluliiketoiminta luo Äänekoskelle useita lisätyöpaikkoja.

”Oma biokaasulaitostoimintamme tulee työllistämään noin 12 – 16 henkeä”, arvioi Tero Mäki, EcoEnergy SF:n toimitusjohtaja.

”Koska voimme laajentaa palveluliiketoimintaamme myös jätevedenpuhdistamon ja tiettyjen muiden toimintojen puolelle, tulee henkilöstötarpeemme edelleen kasvamaan tuosta alkuperäisestä arviosta.”

Sopimus kattaa myös Tihusuon jätevedenpuhdistamon. Se on jatketta aiemmalle yhteistyösopimukselle, jonka puitteissa Äänekosken Energian vedenpuhdistamon lietteet tullaan johtamaan käsiteltäväksi EcoEnergyn biokaasulaitokseen.

 

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Maarit Herranen, Äänekosken Energia
maarit.herranen@aane-energia.fi puh. 050 5989 508

Toimitusjohtaja Tero Mäki, EcoEnergy SF
tero.maki@ecoenergy-sf.fi puh. 0400-789831

« Takaisin ajankohtaisiin