Teräväniemen jätevedenpuhdistamon uudistamis- ja saneerausprojekti on käynnistynyt vuoden alussa. Tiukentuvat ympäristövaatimusehdot täyttävä puhdistamo otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa ja se valmistuu toukokuussa 2018. Uudistus vähentää jätevedenkäsittelyn käyttökustannuksia. Alapuolisen vesistöön kuormitus laskee, kun puhdistusteho paranee.

Äänekosken Energia saneeraa Teräväniemen jätevedenpuhdistamon. Lisäksi Teräväniemeen rakennetaan kokonaan uusi typenpoisto- ja jälkikäsittelylaitos ja samalla allastilavuuksia kasvatetaan. Uudistettu puhdistamo tulee täyttämään vuoden 2018 alusta voimaan astuvat, entistä tiukemmat ympäristölupaehdot. Kustannukset ovat yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa.

”Tällä elinkaareltaan pitkällä investoinnilla taataan kuntalaisille tehokas ympäristökuormitusta vähentävä jätevedenpuhdistamo.”, kiteyttää Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen.

Pitkäaikaisilla sopimuksilla rahoitettavaan investointiin vaikuttaa Äänekosken ja Suolahden jätevedenpuhdistamoiden yhdistäminen, koska uudistuksen myötä vanha Suolahden puhdistamo voidaan jättää pois käytöstä. Tämä näkyy käyttökustannuksissa ja käyttötaloudessa.

”Vesimaksuihin on ennustettavissa korkeintaan maltillisia korotuksia”, lupaa Herranen.

Laitokselle johdetaan entiseen tapaan Äänekosken vesien lisäksi käsiteltäväksi myös Valion tehtaan vedet. Yhteistyömahdollisuudet jätevedenpuhdistuksessa Metsä Fibren kanssa tutkittiin myös etukäteen perusteellisesti. Tämä vaihtoehto ei osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi osapuolten jätevesien puhdistamistarpeiden erilaisuuden takia.

Harjakaisia päästään Teräväniemessä viettämään joulukuussa 2017, kun uudet ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaat sekä kiekkosuodin valmistuvat. Laitos valmistuu toukokuussa 2018 ja laitosprojektin pääurakoitsija on Suomen Maastorakentajat Oy.

 

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Maarit Herranen, Äänekosken Energia
maarit.herranen@aane-energia.fi
puh. 050-5989508

 

 

« Takaisin ajankohtaisiin