header_vsk2020

Äänekosken Energian liikevaihto vuonna 2020 oli noin 21,1 miljoonaa euroa, 6,7 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Liikevoittoa energiayhtiö teki 2,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 leuto talvi laski sekä sähkön että kaukolämmön kysyntää, mikä heijastui suoraan Äänekosken Energian liikevaihtoon.

”Leuto talvi oli ehdottomasti merkittävä syy liikevaihtomme laskuun. Toinen merkittävä tekijä oli sähköpörssin matala hintataso, joka oli seurausta vesivoiman runsaasta tarjonnasta ja lisääntyneestä tuulivoimatuotannosta”, analysoi Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen.

Viime vuonna Äänekosken Energian tulos oli 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus esittää, että Äänekosken kaupungille tuloutetaan osinkoja 940 000 euroa omistajan tavoitteiden mukaisesti.

Uusien toimintamallien vuosi 

Äänekosken Energia siirtyi joustavasti uusiin toimintamalleihin pandemiatilanteen myötä. Sekä asiakaspalvelu että tuotanto on hoidettu etänä maaliskuusta 2020 lähtien. Yhtiön toimitusvarmuus niin vedessä, sähkössä kuin kaukolämmössäkin on säilynyt entisellä hyvällä tasolla, samoin kuin asiakastyytyväisyys.

”Jouduimme koronan vuoksi tekemään priorisointeja, mutta pääsääntöisesti toimintamme jatkui tavanomaiseen tapaan. Esimerkiksi Syvälahden tekopohjavesilaitoksen koetoiminta etenee suunnitelmien mukaisesti. Teräväniemen jätevedenpuhdistamo on toiminut hyvin ympäristölupa-arvojen mukaisesti ja laitosta optimoidaan edelleen”, Herranen selvittää.

Päästöttömyys ja vastuullisuus kilpailukyvyn pohjana

Pitkäjänteisten vesi- ja tuulivoimainvestointien ja oman hankinnan ansiosta yhtiö on kyennyt jo 2000-luvun alusta lähtien tarjoamaan asiakkailleen kohtuuhintaista päästötöntä energiaa.

”Oma päästöttömän ja uusiutuvan energian hankinta on strategiamme ydintä ja se muodostaa kilpailukykymme pohjan. Uskomme, että edullisen hinnan lisäksi päästöttömyys on kuluttajille vastaisuudessa entistä tärkeämpi sähkön valintakriteeri”, Herranen sanoo.

Valtakunnallisesti vertailtuna Äänekosken Energian kaukolämpö poikkeaa erityisesti edukseen ympäristöystävällisyydessään.

”Meille hiilineutraalius ei ole tavoite, vaan arkipäivää. Kaukolämpömme on jo pitkään tuotettu yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa yli 99-prosenttisesti puupohjaisilla polttoaineilla”, Herranen toteaa.

Lue Äänekosken Energian juuri julkaistu vuosikertomus! 

 

 

« Takaisin ajankohtaisiin, « Takaisin ajankohtaisiin